Bestyrelsen vil hermed gerne ønske dig og din familie en rigtig god jul samt et godt nytår. 

Iht. vores klubvedtægter skal jeg hermed indkalde til generalforsamling tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 19:00.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar 2023.

Med venlig hilsen

Michael Hansen
Frømandsklubben Neptun
neptunodense.dk